Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Ревізійна комісія

ПОНОМАРЕНКО

Володимир

Степанович

ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ОНИЩЕНКО

Володимир

Олександрович

ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ЛАЗАРЕНКО

Наталія 

Іванівна

ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського