Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Археологічний музей імені Нінель Бокій (ЦДУ імені Володимира Винниченка)

Дата заснування22 червня 2011 р.
Адреса25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1

Музей яскраво репрезентує роботу археологічної експедиції кіровоградських дослідників-археологів впродовж 30 років. Колекція музею містить артефакти практично всіх археологічних епох.

Створення археологічного музею імені Нінель Бокій розпочалося ще у 2010 році при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (нині - Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка). До цього довгий час на факультеті історії та права існувала власна археологічна лабораторія, яка мала статус навчального підрозділу.

Експозиція музею складається з кількох розділів.

Розділ перший присвячений українському історику, археологу – Нінель Михайлівні Бокій. Тут розміщені її особисті речі та державні відзнаки й винагороди.

Розділ другий експозиції присвячений періоду кам’яного віку. Тут розміщено артефакти різних періодів даної епохи. Також представлений остеологічний матеріал тварин, які жили на території області в період середнього палеоліту ( мамонтів та бізонів).

Розділ третій експозиції присвячений мідному та бронзовому віку. Тут представлені матеріали трипільської, ямної, катакомбної, зрубної, білогрудівської та чорноліської  культур.

Розділ четвертий – матеріали раннього залізного віку. Зокрема представлені речі з  таких відомих пам’яток, як Мельгуновський курган, Самур-Могила, ґрунтові могильники скіфського часу біля с. Заломи та м. Світловодський могильник. Дана епоха представлена знахідками різних категорій:  кераміка, зброя, прикраси, кінська вузда та ритуальні речі.

Крім скіфських пам’яток представлені речі сарматського та черняхівського часу. Окремої уваги заслуговують знахідки із комплексу поховання угрів (ХІ ст.)

Розділ п’ятий присвячений добі пізнього середньовіччя. Перлиною колекції є матеріали золотоординського часу, які репрезентують унікальну пам’ятку біля с. Торговиця на Кіровоградщині. Це ординське поселення з рисами міської культури, яке досліджується археологічною експедицією університету з 1997 р. За цей час науковцями зібрано та досліджено чисельні матеріали, які відображають різні сфери функціонування міста того часу: ремесло, торгівля, монетна справа, будівництво, особливості естетичного розвитку, поховальний обряд та вірування.

Створена експозиція відповідає новітнім вимогам щодо діяльності наукових музеїв, інформаційно та візуально насичена, відображає сучасний стан розвитку археологічної науки.


Фотографії

Рекомендувати: