Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Музей Миколаївського національного аграрного університету «Становлення аграрної освіти на Миколаївщині»

Відповідальна особаБерезовська Тетяна Всеволодівна
Дата заснування4 грудня 2009 р.
Телефон (0512) 34-10-82, факс (0512) 34-3146
Адреса54010, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9
Сайтwww.mdau.mk.ua

Експозиція музею висвітлює етапи становлення аграрної освіти на Миколаївщині, обумовлюючи їх насамперед інтенсивною хлібною торгівлею. Першим портом, що експортував сільськогосподарські культури до Середземномор’я було античне місто-держава Ольвія. Сьогодні Миколаїв один з потужних експортерів зерна в Україні.

Великі прибутки від зернового експорту сприяли інтенсивному розвитку та розширенню аграрного виробництва. Цей процес, у свою чергу, потребував кваліфікованих сільськогосподарських фахівців, що, власне, і стало причиною виникнення на півдні України осередків аграрної освіти.

І хоча офіційною датою заснування Миколаївського ДАУ є 1984 р., проте логіка історичного процесу красномовно свідчить про передумову його виникнення і становлення як потужного навчально-наукового центру.

При створенні експозиції однією з головних концептуальних засад відображення певних історичних подій та процесів у контексті артефактів доби. Через предметний показ з’являється змога занурити відвідувача у світ античності, нової історії, подій ХХ століття.


Тематична структура:    

Розділ І. Розвиток аграрної освіти в античну добу.

1. Ольвія – перша торгівельна факторія (монети, тара, імпорт).

2. Побут ольвіополітів.

3. Духовне життя міста.

Розділ ІІ. Етапи становлення аграрної освіти (кінець ХVIII-ХІХ ст.).

1. Заселення Миколаївщини в останній третині ХVIII ст.

2. Російсько-турецькі війни ІІ половини ХVIII ст. та заснування м. Миколаєва.

3. Заснування у 1790 році першої у Російській імперії Школи землеробства під керівництвом М.Є.Ліванова в Богоявленську поблизу сучасного Миколаєва.

4. Діяльність сільськогосподарської школи Скаржинських 1890-1900 рр.

5. Гімназійний курс політичної економії.

6. Предмети побуту ХІХ ст.

Розділ ІІІ. Хлібна торгівля (остання чверть ХІХ- початку ХХ ст.)

1. Предмети побуту сільгоспвиробників.

2. Відкриття Миколаївського морського торгівельно-комерційно порту 1871 року.

3. Грошові знаки останньої третини ХІХ ст.

Розділ IV. Розвиток сільського господарства Миколаївщини 1913-1939 рр.

1. Робота Миколаївського елеватору.

2. Знаряддя сільськогосподарського виробництва.

3. Голод 1921, 1933 рр.

4. Грошові знаки урядів, що перебували при владі 1917-1939 рр.

Розділ V. Перші заклади аграрної освіти на Миколаївщині в повоєнний період.

1. Друга світова війна.

2. Заснування в Миколаєві Школи голів колгоспів.

3. Відбудова народного господарства.

4. Створення сільськогосподарського технікуму 1966 року.

5. Розвиток сільського господарства на Миколаївщині в 70-ті роки ХХ ст.

Розділ VІ. Заснування Миколаївського національного аграрного університету.

1. Діяльність сільськогосподарського технікуму в 80-ті рр. ХХ ст.

2. Комплекс матеріалів засновника МНАУ О. Г. Захарченка.

3. Документи про заснування МНАУ.

4. Особисті речі першого ректора М.Ю.Куліша.

5. Друкарські машинки, підручники, калькулятори 80-х рр.

Розділ VІІ. Діяльність університету 1984-2011 рр.

1. Комплекс матеріалів чинного ректора В. С. Шебаніна.

2. Підписання Болонської Хартії.

3. Структурні підрозділи МНАУ.

4. Благодійна діяльність.

Розділ VІІІ. Здобутки університету.

Нагороди МДАУ.


Фотографії

Рекомендувати: