Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Польсько-український проект в дії: перші підсумки

15:16, 16 квітня 2019

1-4 квітня 2019 року відбувся офіційний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Республіки Польща у рамках проекту Варшавської Політехніки «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти», який реалізується Фундацією польських ректорів і Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України за рахунок коштів Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща та під патронатом Міністерства освіти і науки України.

До складу делегації Спілки ректорів України увійшли: Анатолій Мазаракі (керівник делегації) - ректор Київського національного торговельно-екомічного університету; Анатолій Васильєв - ректор Сумського державного університету; Микола Дмитриченко – ректор Національного транспортного університету; Ігор Коцан – ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Володимир Пономаренко – ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Петро Бех - проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Наталія Лукова-Чуйко - радник Міністра освіти і науки України та Ярослав Болюбаш – відповідальний секретар Спілки ректорів України.

Польську сторону представляли Єжи Возніцький - Президент Фундації польських ректорів, лідер проекту; Ян Шмідт - Президент Конференції ректорів академічних шкіл Польщі, ректор Варшавської Політехніки; Веслав Банись - почесний Президент Конференції ректорів академічних шкіл Польщі, член Правління Європейської асоціації університетів, член Ради Національної агенції академічних обмінів Польщі; Анджей Лесицький - ректор Познаньського університету ім. Адама Міцкевича; Веслав Белявський - ректор Варшавського університету природничих наук; Себастьян Томаш Колодзейчик – Голова Ради Національної агенції академічних обмінів NAWA; Ірина Дегтярьова - програмний координатор проекту та проректори Познаньського університету.

На польсько-українському семінарі, що проходив в Познаньському університеті ім. Адама Міцкевича, центральним питанням була ректорська дискусія з питання фінансування вищої освіти за результатами дослідження, проведеного у 25-ти польських та 25-ти українських університетах, що здійснювалося шляхом опитування ректорів за спеціально розробленою анкетою.

У дискусії, модератором якої був професор Єжи Возніцький, програмний координатор проекту Ірина Дегтярьова поінформувала про попередні результати дослідження, а базову інформацію про систему фінансування закладів вищої освіти у Польщі та в Україні презентували Веслав Белявський та Володимир Пономаренко.

Під час дискусії ректори польських та українських університетів обговорили питання фінансування вищої освіти на системному та на інституційному рівнях.

Наголошувалося, що на системному рівні важливо визначити суб’єкти, які повинні брати участь у фінансуванні вищої освіти та модель фінансування ЗВО - алгоритм та його критерії, а також забезпечити фінансування сталих видатків ЗВО, у тому числі на утримання матеріальної бази, включаючи витрати на електроенергію. Стосовно інституційного рівня, то обговорювалися питання фінансування структурних підрозділів у ЗВО - централізація та децентралізація фінансового менеджменту та підзвітності (відповідальності) і прозорості діяльності університету. Ректори також обмінялися досвідом щодо підвищення ефективності економічної діяльності.

За результатами обговорення питання фінансування вищої освіти учасниками дискусії була схвалена резолюція, в якій викладені рекомендації міністерствам, що опікуються вищою освітою в Україні і в Польщі, та ректорам ЗВО обох країн щодо вдосконалення системи фінансового забезпечення вищої школи. Текст резолюції найближчим часом буде розміщений на сайті Спілки ректорів.

Учасники польсько-українського семінару мали змогу ознайомитися з досвідом роботи Ради Національної агенції академічних обмінів NAWA Польщі, інформація про діяльність якої була викладена у доповідях Себастьяна Томаш Колодзейчика та Веслава Банися.

Українські ректори також взяли участь в роботі конференції „Університет XXI століття: від Гумбольдта до Університету 4.0”, організованої Познаньським університетом ім. Адама Міцкевича з нагоди свого 100-річного ювілею, та відвідали нові об’єкти навчальної та науково-дослідної інфраструктури - факультет політології та журналістики і Великопольський центр передових технологій.

Загалом візит української делегації до Республіки Польща та участь в польсько-українському семінарі в рамках проекту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти» засвідчив про високу ефективність академічної співпраці університетів України та Польщі і в такий спосіб зміцнення українсько-польських відносин.

 

Відкриття польсько-українського семінару по проекту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти»: Єжи Возніцький - Президент Фундації польських ректорів, лідер проекту

 

Вітальне слово: Анджей Лесицький - ректор Познаньського університету ім. Адама Міцкевича

 

Вітальне слово: Веслав Белявський - ректор Варшавського університету природничих наук (КРАШП)

 

Вітальне слово: Анатолій Мазаракі - ректор Київського національного торговельно-екомічного університету (керівник делегації Спілки ректорів України)

 

Виступ: Себастьян Томаш Колодзейчик – Голова Ради Національної агенції академічних обмінів NAWA

 

Засідання: Делегація Спілки ректорів України

 

Засідання: Делегація Спілки ректорів України

 

Учасники польсько-українського семінару по проекту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти»

 

 

 

Рекомендувати: