Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Вибори президента Спілки ректорів

14:01, 31 травня 2021

 

28 травня 2021 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України». На порядок денний були винесені питання про звіт Спілки ректорів за період з 2019 по 2021 рік та вибори нового президента Спілки ректорів.

У Загальних зборах взяли участь члени Спілки ректорів, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, голова Комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, перший заступник міністра освіти і науки Микола Кизим, голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак, голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки Олександр Яцунь.

У звітній доповіді президент Спілки ректорів Леонід Губерський зупинився на основних аспектах діяльності громадської організації за період з 2019 по 2021 рік. Він зазначив, що впродовж звітного періоду, незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19, пріоритетним напрямом роботи була підтримка ефективної взаємодії Спілки ректорів з органами влади, керівниками закладів вищої освіти та громадськими організаціями, діяльність яких пов’язана з вищою школою, міжнародними ректорськими об’єднаннями.

Робота Спілки ректорів спрямовувалася на підготовку проєктів ініціативних документів, експертних висновків на проєкти законодавчих і нормативно-правових актів, проведенні наукових досліджень та нарад, відео-конференцій, семінарів, круглих столів й міжнародних заходів (повний текст звітної доповіді додається).

Завершуючи звітну доповідь Леонід Губерський зазначив, що не дивлячись на досягнення, високий статус Спілки ректорів на національному і міжнародному рівні, існує ще ряд проблем, які необхідно буде вирішувати новому керівнику Спілки.

В обговорені доповіді взяли участь: Василь Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України; Михайло Згуровський, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Сергій Бабак, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій; Петро Куліков, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури; Богдан Буяк, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Анатолій Мазаракі, ректор Київського національного торговельно-економічного університету; Микола Фролов, ректор Запорізького національного університету; Олександр Яцунь, голова Київської міської організації профспілки освіти; Володимир Федорченко, ректор Київського університету туризму, економіки і права; Володимир Онищенко, ректор Національного університету «Полтавська політехніка»; Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівська політехніка», які позитивно оцінили роботу Спілки за звітний період, особисту роль Леоніда Губерського у підтриманні її високого статусу як громадської організації.

У своєму виступі голова Комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відзначив важливість роботи Спілки ректорів, її керівника Леоніда Губерського та подякував за конструктивну співпрацю з Комітетом. Сергій Бабак акцентував увагу присутніх на уже прийнятих змінах до Закону України, які впливають на сферу вищої освіти, а саме щодо виборів ректорів та врегулювання наукових ступенів. Поінформував про заплановані законопроєкти стосовно оптимізації мережі закладів вищої освіти, мов викладання навчальних дисциплін студентам громадянам зарубіжних країн. А також трьох законопроєктів, дія яких направлена на спрощення процедури закупівлі наукового обладнання, звільнення від в’їзного мита та оподаткування. Змін в закони щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, тощо.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет високо оцінив роботу Спілки ректорів і особисто Леоніда Губерського, як президента Спілки ректорів, наголосивши, що Спілка є важливою ланкою взаємодії керівників закладів вищої освіти та Міністерства, тією організацією, де формується професійне експертне середовище, на чию думку можна спиратися у питаннях модернізації і реформуванні вищої освіти.

За результатами голосування, враховуючи пропозиції членів Спілки, новим президентом Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» було обрано Петра Кулікова, голову Київської регіональної ради ректорів, ректора Київського національного університету будівництва і архітектури, а Леоніда Губерського  почесним президентом Спілки ректорів.

 

Доповідь президента ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» Л.В. Губерського на Загальних зборах 28 травня 2021 року.

Інформаційні матеріали про діяльність Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» (грудень 2019 - травень 2021).

 

Фото Тетяни Василик

Рекомендувати: