Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

ВІдбулися Загальні збори Спілки ректорів

11:01, 30 липня 2021

 

29 липня 2021 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» (далі – Організація). На порядок денний були винесені питання про внесення змін до Статуту Організації та вибори Президії у відповідності до нової редакції Статуту, поточні питання діяльності Організації.

У Загальних зборах взяли участь члени Організації, перший заступник Міністра освіти і науки України Микола Кизим, заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко, голова підкомітету Комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Президент Спілки ректорів Петро Куліков ознайомив присутніх з пріоритетними напрямками роботи Організації, зупинився на питанні внесення змін до Статуту Організації та вніс пропозиції щодо персонального складу Президії, Ревізійної комісії Організації.

За результатами голосування було прийнято рішення:

· Привести зміст Статуту відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», зокрема замінити по всьому тексту слова «вищі навчальні заклади» на слова «заклади вищої освіти», у тому числі і в назві Громадської організації, виклавши її у такій редакції: Громадська організація «Спілка ректорів закладів вищої освіти України»;

· Змінити назву посади керівника Громадської організації із назви «Президент Організації» на - «Голова Організації» та відповідно «віце-президент» на «заступник Голови», що відповідає вітчизняній та зарубіжній практиці функціонування громадських організацій;

· Ввести посаду Почесного Голови Організації, що надається строком на 5 років особі, яка очолювала Організацію у попередній термін;

· Передбачити норму щодо членства в Організації, крім ректорів закладів вищої освіти, й осіб від об’єднань роботодавців, наукових установ, профспілкових, громадських та інших організацій.

В обговорені нового складу Президії взяли участь: Михайло Згуровський, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Василь Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України; Станіслав Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України; Віктор Андрущенко, ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

За результатами голосування, враховуючи пропозиції членів Організації, було обрано новий склад Президії, заступників голови Організації, Ревізійну комісію та сформовано Секретаріат Орагізації.

 

Фото Тетяни Василик

Рекомендувати: