Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Засідання Президії Спілки ректорів 28 грудня 2010 року

08:55, 07 лютого 2011

28 грудня 2010 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулось розширене засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України за участі  Міністра освіти і науки, молоді та спорту Табачника Д.В., Першого заступника міністра Суліми Є.М., директора Департаменту вищої освіти Болюбаша Я.Я., Першого заступника начальника Управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України Гуржія А.М., заступника керівника Управління з питань гуманітарної політики Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Берізка М.М., Першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Луцького М.Г., членів Президії Спілки ректорів ВНЗ України, ректорів вищих навчальних закладів м.Києва.

Розглядався Проект нової редакції Закону України „Про вищу освіту”, розроблений Міністерством освіти і науки України.



Засідання Президії Спілки ректорів ВНЗ України відкрив Президент Спілки Леонід Васильович Губерський, який підкреслив вагомість обговорення проекту нової редакції Закону та ознайомив присутніх з порядком денним, надавши слово для доповіді Міністру освіти і науки, молоді та спорту Табачнику Д.В. У своїй доповіді міністр підкреслив, що робочою групою міністерства була проведена велика робота, опрацьовано більше 6000 пропозицій, які надійшли від вищих навчальних закладів. Відбулося обговорення проекту нового Закону „Про вищу освіту” в усіх вищих навчальних закладах України всіх рівнів акредитації. Міністр наголосив, що реалізацію нового законопроекту будуть забезпечувати нормативно-правові документи урядового, міністерського та міжвідомчого рівня. Далі міністр ознайомив присутніх з основними підходами, покладеними в основу змін - 1) адаптація до вимог Європейського простору вищої освіти; 2) приведення до сучасних потреб економіки; 3) урахування змін, зумовлених адміністративною реформою. Дав короткий коментар до кожної статті, до якої внесено зміни.


Після виступу міністра в обговоренні проекту нової редакції Закону „Про вищу освіту” взяли участь  ректори Туниця Ю.Ю., Тимошенко І.І., Васильєв А.В., Степаненко С.М., Огнев'юк В.О., Згуровський М.З., Тацій В.Я., проректор Петрушенко В.В., віце-президент НАПНУ Луговий В.І.  Суттєві зауваження та пропозиції виступаючих обговорювалися, зміни або уточнення відразу вносилися в статті проекту Закону.


У заключному слові Дмитро Володимирович Табачник подякував усім присутнім та колективам вищих навчальних закладів, які внесли свої пропозиції до нової редакції Закону.

Заслухавши та обговоривши виступ Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Табачника Д.В. щодо проекту Закону України „Про вищу освіту” (нова редакція), виступи учасників засідання, Президія Спілки ректорів вищих навчальних закладів України схвалила запропонований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України проект Закону України „Про вищу освіту” (нова редакція) та рекомендувала Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України подати в установленому порядку проект Закону України „Про вищу освіту” (нова редакція) на розгляд Верховної Ради України.

Рекомендувати: