Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України

23:32, 14 червня 2016

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, на які, крім членів Спілки ректорів, були запрошені керівники усіх вищих навчальних закладів України незалежно від їх форми власності і підпорядкування.

У роботі Загальних зборів також взяли участь перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. В. Співаковський, перший заступник Міністра освіти і науки І.Р.Совсун, президент Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кремень, народні депутати України В.С.Курило і М.О.Фролов, голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України Г.Ф.Труханов, відповідальний працівник департаменту гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України С.В.Храпатий, директори департаментів МОН С.В.Даниленко і О.І.Шаров, начальник управління ліцензування, акредитації та нострифікації А.Г.Шевцов, директор Українського центру оцінювання якості освіти В.А.Карандій, голова Київської міської організації працівників освіти і науки О.М.Яцунь, партнери Спілки ректорів – директор Американських рад з міжнародної освіти в Україні та Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні Я.Я.Бачинський та голова громадської організації «Джерела національної гідності» О.О.Петрик.

У доповіді Президента Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В.Губерського були підбиті підсумки роботи Спілки за звітний період і окреслені основні її завдання щодо розвитку вищої школи та інтеграції в європейський освітній простір (текст доповіді та інформація про роботу Спілки додаються).

В обговоренні доповіді виступили 15 осіб, серед яких народні депутати України О. В. Співаковський і В.С.Курило, перший заступник Міністра освіти і науки І.Р.Совсун, президент Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кремень, голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України Г.Ф.Труханов, директор департаменту вищої освіти О.І.Шаров, заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України В.В.Ковтунець, ректори – С.М.Ніколаєнко, П.М.Таланчук, Ю.Ю.Туниця, С.М.Степаненко, Р.Ф.Гринюк, І.І.Тимошенко, Г.Г.Півняк.

У доповіді і виступах обговорювалися питання розвитку вищої освіти, насамперед її законодавчого забезпечення, ролі і завдань Спілки у цьому процесі. Наголошувалося на необхідності поглиблення співпраці Спілки з міністерством при прийнятті рішень у сфері вищої освіти тощо.

На зборах були прийняті рішення з організаційних питань діяльності Спілки ректорів, зокрема затверджені Статут Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» (нова редакція), емблема Спілки ректорів та її опис, Положення про нагороду Спілки ректорів «Відзнака Спілки ректорів вищих навчальних закладів України», опис нагороди і зразок посвідчення, зразок посвідчення члена (почесного члена) Спілки ректорів.

Рекомендувати: