Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

26-27 травня відбулася міжнародна наукова конференція

14:32, 31 травня 2011

         26-27 травня 2011 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, за участі Київського наукового клубу «Синергія» відбулася міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс".

         З вітальним словом пленарне засідання відкрив Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В.Губерський.

         На пленарному засіданні 26 травня з доповідями виступили Перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.К.Закусило, «Проблеми входження України в Європейський освітній простір»; Перший віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова В.П.Андрущенко, «Основні тенденції розвитку університетської освіти в ХХІ столітті»; ректор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара М.В.Поляков, «Трансформація університету в Україні за часів її незалежності»; віце-президент НАПН України, директор інституту вищої освіти НАПН України В.І.Луговий, «Типовий топ-університет: кількісні та якісні параметри»; Голова правління товариства «Знання України», президент Університету сучасних знань В.І.Кушерець, «Університети як цивілізаційний вимір суспільства»; директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олександр Удод.

             Після пленарного засідання розпочалася робота у секціях.

На конференції обговорювалися питання:

Ґенеза та трансформація університету;
Ідея (теорія) університету;
Сучасний університет та Болонський процес;
Дослідницький університет в контексті Європейського простору наукових досліджень;
Державне фінансування та автономія університетів;
Глобалізаційні виміри університету;
 Університет та фундаментальні цінності людства (довкілля, клімат, продовольча проблема, охорона здоров’я, збереження миру).

       Пленарне засідання 27 травня відкрив проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.І.Григорук.

            З доповідями виступили декан Вищої школи телебачення МДУ ім. М.В.Ломоносова В.Т.Третьяков, «Университет – бастион разума в мире массовой культуры и паранауки»; ректор Житомирського державного університету ім. Івана Франка П.Ю.Саух, «Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Між історичною місією і реальною перспективою»; директор Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.М.Єфіменко, «Астрономія в Київському університеті – шлях до дослідницького статусу».

              На пленарному засіданні були прийняті та затверджені рекомендації щодо розвитку університетів та вищої освіти в Україні. 


Рекомендувати: