Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Президія

КУЛІКОВ

Петро Мусійович

голова, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури

  НІКОЛАЄНКО

Станіслав Миколайович

  перший заступник голови, ректор Національного університету                  біоресурсів та природокористування України

АЗЮКОВСЬКИЙ

Олександр Олександрович

заступник голови, ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

БОБАЛО

Юрій Ярославович

заступник голови, ректор Національного університету «Львівська політехніка»

БУГРОВ

Володимир Анатолійович

заступник голови, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕТЬМАН

Анатолій Павлович

заступник голови, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ТРОФИМЕНКО

Микола Валерійович

заступник голови, ректор Маріупольського державного університету

ГУБЕРСЬКИЙ

Леонід Васильович

почесний голова, голова Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАБАЄВ

Володимир Миколайович

член Президії, ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

БУЛГАКОВ

Валерій Андрійович

член Президії, директор Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління

ЄВДОКИМОВ

Віктор Валерійович

член Президії, ректор Державного університету «Житомирська політехніка»

ЗАГОРСЬКИЙ

Володимир Степанович

член Президії, ректор Національного лісотехнічного університету України

ЗАПОРОЖАН

Валерій Миколайович

член Президії, ректор Одеського національного медичного університету

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

член Президії, ректор Нацiонального технічного унiверситету України «Київський полiтехнiчний інститут імені Ігоря Сікорського»

КАГАНОВСЬКА

Тетяна Євгеніївна

член Президії, ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович

член Президії, президент Нацiональної академії педагогічних наук України

КУРИЛО

Віталій Семенович

член Президії,  перший проректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

МАЗАРАКІ

Анатолій Антонович

член Президії, ректор Державного торговельно-економiчного університету

ПОРКУЯН

Ольга Вікторівна

член Президії, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

СМОЛАНКА

Володимир Іванович

член Президії, ректор Ужгородського національного університету

  СТЕПАНЕНКО

 Сергій Миколайович

  член Президії, професор Одеського національного університету                    імені І.І.Мечникова

ТРУХАНОВ

Георгій Федорович

член Президії, голова ЦК профспiлки працiвникiв освiти i науки України

ФРОЛОВ

Микола Олександрович

член Президії, ректор Запорізького національного університету

ЧЕРНЄЙ

Володимир Васильович

член Президії, ректор Національної академії внутрiшнiх справ України

ЩОКІН

Ростислав Георгійович

член Президії, президент Міжрегіональної академії управління персоналом