Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Робочі групи

Реформування законодавства України

Наталія Гоц, керівник Центру міжнародної освіти

Національний університет «Львівська політехніка»

cie@lpnu.ua

Стратегія інтернаціоналізації

Ольга Кудріна, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

olya.dina@gmail.com

Академічна мобільність

Андрій Смітюх, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

a.smitiukh@onu.edu.ua

Міжнародні проєкти

Ірина Задорожна, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

zadorozhna.iryna@tnpu.edu.ua

Співпраця з альянсами університетів

Ксенія Смирнова, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво)
Борис Самородов, проректор з науково-педагогічної роботи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

vice-rector.international@knu.ua


samorodov@karazin.ua

Міжнародна освіта (іноземні студенти)

Сергій Маулік, директор Центру міжнародної освіти


Володимир Миколайко, проректор з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

maulik@i.uav.mykolaiko@udpu.edu.ua

Участь та представлення в міжнародній професійній мережі

Лариса Човнюк, керівник відділу міжнародного співробітництва

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

larch@ukma.edu.ua