Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

UTTERLY

 

 

 

 

 

 

Назва Проєкту: University Teachers’ Certification Centres: Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence / Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання

Пріоритет: Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість Проекту: 15 січня 2021 року — 31 грудня 2023 року

Програма фінансування ЄС: Erasmus+

Цільова група: заклади вищої освіти, викладачі закладів вищої освіти

Отримувач гранту: Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» є офіційним учасником – партнером міжнародної Грантової угоди, підписаної між Виконавчим Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА) Європейської комісії та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Партнери Проєкту:

 1. Львівський національний університет імені Івана Франка (Національний Координатор Проєкту)
 2. Університет Вітовта Великого, Литва / Vytautas Magnus University, Lithuania
 3. Байройтський університет, Німеччина / Bayreuth University, Germany
 4. Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін, Франція / University of Versailles Saint-Quentin, France
 5. Вроцлавський технічний університет, Польща / Wroclaw University of Science and Technology, Poland
 6. Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
 7. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Україна
 8. Криворізький національний університет, Україна
 9. Луцький національний технічний університет, Україна
 10. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
 11. Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна
 12. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна
 13. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

 

Мета Проєкту: Модернізація системи професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів шляхом створення в Україні незалежних центрів сертифікації викладачів з урахуванням європейських освітніх інновацій.

Основні завдання Проєкту:

 1. Модернізація системи професійного розвитку та запровадження сертифікації викладачів університетів в Україні шляхом створення 9 незалежних Центрів досконалості викладання з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах.
 2. Запровадження програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі найкращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання.
 3. Розроблення та пілотування нової програми досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC, з урахуванням потреб академічного середовища в Україні, що позитивно позначиться на якості атестації викладачів університету.

Основні результати Проєкту: 

   проведення порівняльного дослідження;

•   проєкт стратегії та моделі викладацької майстерності;

   навчання відібраних тренерів в ЄС;

   створення Центрів сертифікації;

•   проєкти професійних стандартів для викладачів університетів;

   пропозиції щодо положення про атестацію викладачів;

•   проєкт навчальної програми викладацької досконалості;

   проєкт методології оцінювання сертифікації;

•   навчання слухачів пілотних груп;

   акредитовані програми сертифікації.

 

Поточні результати Проєкту:
1 етап
— 15.01.2021 - 30.10.2021

•  Створено робочу групу для забезпечення виконання Проєкту;

•  Стартова зустріч (16.02.-17.02.2021);

 

 

  Підписано партнерську угоду;

•  Проєкт зареєстровано у Кабінеті Міністрів України;

  Обрано Національну академічну раду (NAC), яка складається з експертів у галузі вищої освіти (04.05.2021);

•  Проаналізовано чинну законодавчу базу з питань професійного розвитку та сертифікації викладачів закладів вищої освіти (Законодавчі норми);

•  Робоча зустріч (26.05.2021);

Обговорення загальної стратегії удосконалення викладацької діяльності, моделі професійного розвитку та сіртифікації викладачів ЗВО.

 

 

  Поінформовано керівників закладів вищої освіти про участь ГО  «Спілка ректорів вищих навчальних закладів  України» у Проєкті (Доповідь президента ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів  України» Л.В.Губерського, 28.05.2021);

  Підготовлено опитувальник для українських закладів вищої освіти;

  Робоча зустріч (01.06.2021);

Обговорення порівняльного опитувальника українських ЗВО.

•  Запроваджено на сайті ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти  України» сторінку UTTERLY;

•  Підготовлено пропозиції щодо переліку закладів вищої освіти для проведення досліджень та апробації їх результатів;

•  Робоча зустріч у Вроцлавському університеті наук і технологій (21-23.09.2021);

 

 

Інформаційний бюлетень 2, який висвітлює діяльність у рамках Проєкту протягом серпня-грудня 2021 року.
 

2 етап — 15.01.2022 - 28.02.2023

•  Робоча зустріч (20.01.2022);

• У звязку зі зміною найменування Громадської організації та її очільника внесено відповідні зміни на сайт Єврокомісії та направлено лист координатору Грантової угоди;

  Внесено зміни до складу робочої групи для забезпечення виконання Проєкту;

  Робоча зустріч (06.04.2022);

•  Участь у тренінгу від фахівців University of Versailles Saint-Quentin (20-21.04.2022);

 

 

Інформаційний бюлетень 3, який висвітлює діяльність у рамках Проєкту протягом січня-червня 2022 року;

• Робоча зустріч (15.06.2022);

Під час зустрічі розглянуто проблеми та виклики в ході виконання Проєкту, спричинені війною в Україні.

 Участь у написанні монографії «Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія і практики»: розділ 19  «Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» як  ефективний інструмент поліпшення якості викладання в університетах» (липень-вересень 2022 р.);

• Робоча зустріч (27.09.2022);

 

 

• Участь у написанні монографії «Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія і практики»: розділ 21   «Рекомендації щодо впровадження професійного стандарту групи професій «Викладачі закладів вищої освіти» (жовтень-грудень 2022 р.);

• Робоча зустріч (07.10.2022);

Оновлення робочого плану Проєкту.

 Інформаційний бюлетень 4, який висвітлює діяльність у рамках Проєкту протягом липня-грудня 2022 року;

• Робоча зустріч (20.01.2023);

Участь у засіданні Національної академічної ради (NAC) UTTERLY (02.02.2023);

Підготовка рекомендацій щодо впровадження Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (січень-лютий 2023 р.);

 

3 етап — 01.03.2023 - 31.12.2023

Робоча зустріч (03.03.2023);

Розгляд і внесення змін та пропозицій до проєктів матеріалів:

     – Меморандум про співпрацю та партнерсво.

      – Методичне керівництво для створення та діяльності Цетру досконоалості викладання.

      – Рекомендації щодо регламентації питань розвитку досконалості викладання у внутрішніх нормативних документах закладу вищої освіти.

Публікація монографії «Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія і практики»  https://doi.org/10.31874/TE.2023

Участь у засіданні Національної академічної ради (NAC) UTTERLY (16.03.2023);

• Поінформовано керівників закладів вищої освіти про відкритий достут до монографії «Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія і практики» в електронному вигляді;
    •  Участь у вебінарі Національного Еразмус+ Офісу в Україні «Урядування, менеджмент і функціонування закладів вищої освіти та системи вищої освіти на основі забезпечення якості, цифровізації та інклюзії» (23.06.2023) (презентація результатів);

Робоча зустріч (04.07.2023); 

Участь у обговоренні питань щодо впровадження освітніх курсів на Платформі UTTERLY.

 

 

 Комунікація з Міністерством освіти і науки України щодо реалізації Проєкту;

Тестування Платформи UTTERLY; 

Презентація результатів Проєкту на засіданні ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» (26.09.2023);

 

 

• Поінформовано керівників закладів вищої освіти про відкритий набір на курси вдосконалення викладацької майстерності в рамках Проєкту;

Участь у розробленні Методики оцінювання результатів навчання для сертифікації викладачів;

Робоча зустріч (17.11.2023);

Участь у дисемінаційній зустрічі по Проєкту у Вроцлавському університеті науки і технологій (Вроцлав, Республіка Польща, 04-06.12.2023);

   Презентовано результати реалізізації Проєкту робочою групою.