Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти (2018-2024)

                               Патронат                                                                                  Партнери                                                                           Головний партнер   

        

Назва Проєкту: Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти. 

Пріоритет: Удосконалення інституційного функціонування університетів.

Тривалість Проєкту: 2018 — 2024 рр.

Програма фінансування: за фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща. 

Цільова група: ректори, проректори закладів вищої освіти, а також експерти з питань врядування у вищій освіті.

Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» є офіційним учасником проєкту відповідно до Тристоронньої угоди про співпрацю та партнерство між Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі, ГО «Спілка рекотрів вищих навчальних закладів України»  і Фундацією польських ректорів та Додаток 1 до Угоди.

Інституційний координатор Проєкту: Варшавська політехніка.

Лідер Проєкту: професор Єжи Возніцький, Фундація польських рекотрів.

Програмний координатор Проєкту з польської сторони: Ірина Дегтярьова, Фундація польських ректорів.

Партнери Проєкту:

•   Конференція ректорів академічних шкіл Польщі (KRASP);

•   Фундація польських ректорів (FRP);

•   Громадська організація «Спілка ректорів закладів вищої освіти України».

Ідея Проєкту: Реалізація співпраці ректорів польських та українських закладів вищої освіти у сфері врядування (governance in HEIs), зокрема в питаннях удосконалення управління університетами, з урахуванням принципів і свобод академічної спільноти та з метою пошуку оптимального балансу між самоврядуванням та управлінням у вищій освіті, з використанням власного досвіду обох країн та міжнародної практики, а також результатів власних досліджень.

Мета Проєкту: Удосконалення засад управлінських процесів в університетах в обох країнах та підвищення компетенції одноосібних органів управління, зокрема ректорів та проректорів, у результаті реалізації низки конкретних ініціатив співпраці у вищій освіті між національними конференціями ректорів Польщі та України і Фундації польських ректорів.

Основні результати Проєкту:

1 етап – 1.08.2018 – 31.12.2018

•  Створення  польсько-української групи дослідників з числа науково-педагогічних працівників провідних університетів України та Польщі;

• Візит лідера Проєкту Єжи Возніцького (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 7-8 листопада 2018 р., Україна). Обговорення завдань та заходів в рамках Проєкту та плану його реалізації у 2019 році. 

2 етап – 1.01.2019 – 31.12.2019

  Підготовка базових рекомендацій для польсько-української групи дослідників (KRASP-FRP);

  Проведення досліджень на тему «Фінансування вищої освіти: нові законодавчі норми та механізми» в обох країнах;

 Засідання польсько-української групи дослідників (Познансьский університет ім. Адама Міцкевича, 14-16 березня 2019 р., Польща). Обробка результатів дослідження, підготовка висновків і матеріалів для ректорської дискусії;

• Участь делегації Спілки ректорів у польсько-українському ректорському семінарі та дискусії з питання фінансування вищої освіти за результатами дослідження, проведеного у 25-ти польських та 25-ти українських університетах  (Познансьский університет Адама Міцкевича, 1-4 квітня 2019 р., Польща);

•  Обговорення висновків семінару та дискусії ректорів. Підготовка пропозицій (KRASP-FRP);

  Проведення досліджень на тему «Рейтинги у стратегії розвитку університетів» в обох країнах;

• Засідання польсько-української групи дослідників (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19-21 вересня 2019 р., Україна). Обробка результатів дослідження, підготовка висновків і матеріалів для ректорської дискусії;

Підсумковий захід по Проєкту:

• Участь делегації  Конференції ректорів академічних шкіл Польщі у польсько-українському ректорському семінарі та дискусії з питання ролі рейтингів у стратегії розвитку університетів за результатами дослідження, проведеного у 25-ти польських та 25-ти українських університетах (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 16 жовтня 2019 р., Україна);
       Презентації:

Майкл Каруана, Times Higher Education (Лондон)

Томаш Псонка, Elsevier (Варшава)

Томаш Псонка, Elsevier (Варшава)

Марек Ратайчак, Центральна Комісія з питань ступенів і звань (Познань)

Анатолій Васильєв, Сумський державниий університет

Сергій Курбатов, Інститут вищої освіти НАПН України

Ірина Дегтярьова, Фундація польських ректорів (Варшава)

 Візит лідера Проєкту Єжи Возніцького (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 13 грудня 2019 р., Україна). Підведення підсумків, формування пропозицій по реалізації Проєкту на 2020 рік.

 

3 етап – 1.01.2020 – 31.12.2020

  Експертний семінар «Евалюація якості наукової діяльності – польський досвід» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19-26 лютого 2020 р., Україна);
       Презентації:
       проф. Єжи Возніцький "Евалюація наукової діяльності - польський досвід"

проф. Домінік Антонович "Евалюація докторських шкіл (аспірантури)"

проф. Ян Поморський "Евалюація якості наукової діяльності в "Законі про вищу освіту і науку"

  Проведення дослідження особливостей статутів 10-ти польських і 10-ти українських закладів вищої освіти експертами по одному від кожної із сторін;

•  Спільна резолюція №3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» «Сфера врядування у вищій освіті – положення статутів закладів вищої освіти»:

– Додаток 1 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Загальна інформація про Проєкт «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти»;

– Додаток 2 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Висновки дослідження положень статутів обраних 10 закладів вищої освіти Польщі;

– Додаток 3 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Висновки дослідження положень статутів обраних 10 закладів вищої освіти України на фоні законодавчих норм.

•  Онлайн Школа стратегічного управління у вищій освіті для ректорів/проректорів закладів вищої освіти України (цикл вебінарів):

– Стратегії розвитку закладів вищої освіти з урахуванням особливостей, повязаних із пандемією COVID-19 (29 жовтня 2020 р.);
    «Системний аналіз умов та наслідків пандемії», проф. Мар’ян Гориня, Заступник Голови Центральної Комісії з питань наукових ступенів і звання у 2017-2020 рр., Заступник Голови Ради наукової досконалості у 2020-2023 рр.
       «Проблеми стратегічного управління - з використанням результатів польсько-українського проєкту», проф. Єжи Возніцький, лідер Проєкту.

– Університети та пандемія COVID-19: управління та якість освіти (5 листопада 2020 р.);
       «Вплив пандемії на управління університетом», проф. Лукаш Сулковський, Ягеллонський університет у Кракові, Президент Правління PCG Polska;
     «Удосконалення методів навчання, зокрема дистанційного навчання та дистанційної верифікації навчальних досягнень», проф. Анджей Крашневський, Варшавська Політехніка, Генеральний Секретар Конференції ректорів академічних шкіл Польщі у 2002-2020 рр.

– Наукова досконалість (якість наукової діяльності) та її оцінювання, з урахуванням ситуації пандемії COVID-19 (12 листопада 2020 р.);
       «Зміни в процесі евалюації якості наукової діяльності у Польщі (у контексті пандемії)», проф. Ян Поморський, Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської;
       «Докторські школи (PhD) на практиці в польських університетах» – проф. Славомир Вяк, ректор Лодзинської Політехніки у 2016-2020 рр.

– Діяльність національної конференції ректорів під час пандемії (19 листопада 2020 р.);
     «Локальна діяльність KRASP у період пандемії», проф. Ян Шмідт, ректор Варшавської Політехніки у 2012-2020 рр., Президент Конференції ректорів академічних шкіл Польщі у 2016-2020 рр.
      «Міжнарождна діяльність KRASP у період пандемії», проф. Веслав Банись, ректор Сілезького університету в Катовіцах у 2008-2016 рр., Президент Конференції ректорів академічних шкіл Польщі у 2012-2016 рр., член Правління Європейської асоціації університетів EUA у 2015-2019 рр.

4 етап – 1.01.2021 – 31.12.2021

Експертна діяльність і дослідження у сфері вищої освіти:

• Проведення дослідження щодо організації та функціонування докторських шкіл (нова модель, згідно з польським законодавством) – можливості імплементації в Україні (I квартал 2021 р.);

 Проведення порівняльного аналізу функціонування сектору знань в Україні та Польщі (завершення дослідження з питань врядування) (I-II квартал 2021 р.);

•  Підготовка презентацій та допоміжних матеріалів для експертних семінарів в Україні;

•  Діяльність Консультативної групи Проєкту (група експертів Конференції ректорів академічних шкіл Польщі).

Експертні семінари:

•  Вебінар на тему «Моделі докторських шкіл у польських університетах - перший досвід реформування», організований Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі та Спілкою ректорів України (21 квітня 2021 р.).

Перша сесія вебінару: презентації результатів дослідження нової моделі підготовки докторів філософії в Польщі, модератор Ірина Дегтярьова, PhD (Варшавська політехніка - Фундація польських ректорів):

♦  Зміна підходів і моделі підготовки докторів філософії на підставі Закону про вищу освіту і науку, Марчин Докович, PhD (Познаньський університет ім. Адама Міцкевича);

Організаційно-управлінські моделі докторських шкіл у Польщі – результати аналізу статутів та регламентів докторських шкіл, Наталя Красневська (Фундація польських ректорів).

Друга сесія вебінару щодо моделей функціонування докторських шкіл у Польщі: панельна дискусії, модератор Евеліна Пабіянчик-Влазло, PhD (Лодзинська Політехніка). У дискусії взяли участь: проф. Габріела Бугла-Плосконська, проректор з навчальної діяльності Вроцлавського Університету; проф. Томаш Каліш, проректор зі справ студентів Вроцлавського Університету; проф. Маріуш Малиновський, проректор з науки Варшавської Політехніки та проф. Анджей Хожела, директор Інтердисциплінарної Краківської докторської школи (Польська академія наук - AGH Університет Науки та Технoлoгії).

•  Польсько-український семінар «Докторська підготовка та розвиток молодих учених у контексті кадрової політики польських та українських університетів» (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 28 вересня 2021 р., Україна). За участі делегації Конференції ректорів академічних шкіл Польщі, ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» та понад 60 учасників з числа ректорів, проректорів з науки, керівників підрозділів аспірантури і докторантури університетів України. 

Підсумковий захід по Проєкту: 

• Польсько-український форум ректорів (Варшавська Політехніка, 9 листопада 2021 р., Польща), реалізований Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі за участі делегації ректорів -  членів ГО  «Спілка ректорів закладів вищої освіти України».  

 Презентація монографії, виданої за результатами досліджень та заходів, проведених у рамках Проєкту (Варшавська політехніка - Фундація польських ректорів)

Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти. Монографія за результатами реалізації Проєкту MEіN–PW [колект.моногр.]/наук.ред. І. Дегтярьова, Є. Возніцький. – Варшава: Видавництво Варшавської Політехніки, 2021. – 359 с.

• Підписання Додатку 2 до Тристоронньої угоди про співпрацю та партнерство між Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі, Спілкою ректорів  закладів вищої освіти України  і Фундацією польських ректорів.

5 етап – 1.01.2022 – 31.12.2022

• Спільне онлайн засідання членів Президій Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів закладів вищої освіти України (24 березня 2022 р.). Внесення змін у план основних заходів по реалізації Проєкту в 2022 році у звязку з військовою агресією рф проти України. 

• Участь делегації Спілки ректорів закладів вищої освіти України в Урочистому Пленарному засіданні з нагоди 25-річчя Конференції ректорів академічних шкіл Польщі (KRASP) (9-11 червня 2022 р., Варшава, Польща).

Участь делегації Спілки ректорів закладів вищої освіти України у Конференції «XXVI Школа стратегічного менеджменту у вищій освіті» (10-13 липня 2022 р., Каліш, Польща).

Проведення дослідження польсько-української співпраці у сфері навчання студентів, обміну науковими кадрами у контексті збройної агресії рф проти України по два експерти від кожної із сторін.

Підсумковий захід по Проєкту:

Польсько-український форум ректорів, реалізований Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі за участі делегації Спілки ректорів закладів вищої освіти України (Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ, 16 листопада 2022 р., Польща).

Перша сесія: Презентація результатів дослідження  

♦  Польсько-українська співпраця у сфері навчання студентів та інших формах освіти, Марчин Докович, PhD (Познаньський університет ім. Адама Міцкевича) та к.соц.н. Лариса Колісник (Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка»);

♦  Польсько-українська співпраця у сфері обміну науковими кадрами, Томаш Єнджеєвський, PhD (Університет Миколи Коперника в Торуні) та проф. Олена Биковська (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

-  Підготовка аспірантів під час війни та підтримка польських універсистетів, Ірина Дегтярьова, PhD (Фундація польських ректорів).

Звіт №1, Можливості та умови співпраці на основі договорів, укладених польськими закладами вищої освіти з українськими закладами вищої освіти у сфері навчання студентів в умовах воєнних та післявоєнних обмежень в Україні (.pdf)

Звіт №2, Аналіз нормативних особливостей у системах вищої освіти і науки України та Польщі щодо траєкторії наукового розвитку та вимог у присудженні наукових ступенів і звань у контексті обміну науковими кадрами між закладами вищої освіти (.pdf)

Raport Nr3, Sytuacja doktorantów uczelni ukraińskich podczas agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę a wsparcie w uczelniach polskich (wersja polska) (.pdf)
 

Друга сесія: Ректорська дискусія та обговорення проєкту Спільної резолюції.

• Спільна резолюція делегації національних конференцій ректорів Польщі та України 

«Польсько-українська співпраця закладів вищої освіти у воєнний та післявоєнний період» (Люблін, 16 листопада 2022 р.).

• STANOWISKO WSPÓLNE DELEGACJI NARODOWYCH KONFERENCJI REKTORÓW POLSKI IUKRAINY

NT. POLSKO-UKRAIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W OKRESIE WOJENNYM I POWOJENNYM (Lublin, dnia 16 listopada 2022 r.).
 

6 етап – 1.01.2023 – 31.12.2023

•  Опрацювання  основних завдань у польсько-українському Проєкті на 2023 рік (I квартал 2023 р.);

• Створення  польсько-української групи дослідників з числа науково-педагогічних працівників провідних університетів України та Польщі (березень-квітень 2023 р.);

•  Проведення досліджень на тему: «Консолідація у вищій освіті: умови та добрі практики» (квітень-червень 2023 р.);

•  Підготовка презентацій та допоміжних матеріалів для експертного вебінару (червень-липень 2023 р.);

•  Експертний вебінар (11 липня 2023 р.)

Перша сесія: Презентації результатів дослідження  

♦ Міжвузівські горизонтальні структури в Польщі та країнах Європи – положення, рішення та ініциативи, проф. Томаш Каліш (Вроцлавський Університет) та д-р Марія Хулицька (Вроцлавський університет);

Друга сесія: Презентації результатів дослідження

♦ Консолідація в системі вищої освіти України – нормативно-правова база та досвід з урахуванням кращих світових практик,  Богдан Веселовський PhD  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та к.ю.н. Ліна Фоміна (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

Презентація Maria-HULICKA_Tomasz-KALISZ (.pdf)

Презентація Veselovskyi Bohdan (.pdf)

Презентація Fomina Lina (.pdf)

Звіт № 1, Консолідація та міжуніверситетські горизонтальні структури в Польщі та європейських країнах – правові норми, моделі та ініціативи (.pdf)

Звіт № 2, Консолідація в системі вищої освіти України – нормативно-правове регулювання та досвід, з урахуванням кращих міжнародних практик (.pdf)

•  Експертний вебінар (12 жовтня 2023 р.)

Перша сесія: Презентації результатів дослідження  

«Актуальний нормативний стан та практика щодо правових умов та обмежень для відкриття у Польщі іноземних закладів вищої освіти та їхніх філій, а також щодо права польських ЗВО надавати освітні послуги за межами Польщі». Доповідачі: Томаш Єнджеєвський, PhD (Торунський університет Миколи Коперника) та Анна Мрозовська (Університет WSB Merito, Польська акредитаційна комісія);

Друга сесія: Презентації результатів дослідження

♦ «Правовий статус, можливості та обмеження для відкриття філій іноземних університетів в Україні та форми діяльності і представництва українських ЗВО за кордоном». Доповідачі: проф. Євген Герасименко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та Лариса Човнюк (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).

Презентація Tomasz Jędrzejewski, Anna Mrozowska-Wyszyńska (.pdf)

Презентація Yevhen Gerasymenko (.pdf)

Презентація Larysa Chovnyuk (.pdf)

Звіт № 1, Актуальний нормативний стан та практика щодо правових умов та обмежень для відкриття у Польщі іноземних закладів вищої світи та їхніх філій, а також щодо права польських ЗВО надавати освітні послуги за межами Польщі (.pdf)

Звіт № 2, Правовий статус, можливості та обмеження для відкриття філій іноземних університетів в Україні та форми діяльності і представництва українських ЗВО за кордоном (.pdf)

Підсумковий захід по Проєкту:

Польсько-український форум ректорів, реалізований Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі за участі делегації Спілки ректорів закладів вищої освіти України (Білостоцька Політехніка, 8 листопада 2023 р., Польща).

Перша сесія: Вища освіта України та її взаємодія із системою вищої освіти Польщі у часи війни

♦ Заклади вищої освіти України у часи війни, проф., д.т.н., ректор Ольга Поркуян (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля);

♦ Досягнення KRASP у співпраці з українськими закладами освіти, проф. д. габ., ректор Єжи Лис (Комісія міжнародної співпраці KRASP, Науково-технічний університет ім. Станіслава Сташіца у Кракові).

Друга сесія: Діяльність національних конференцій ректорів: досвід KRASP та Спілки ректорів України у світлі міжнародного досвіду

Діяльність національних конференцій ректорів у Європі, д-р Ірина Дегтярьова (Фундація польських ректорів, варшавська школа економіки);

 Модель функціонування та досягнення KRASP за 25 років своєї діяльності, проф. Томаш Шапіро (голова Антикризової робочої групи КRASP);

Удосконалення моделі діяльності Спілки ректорів України та пропозиції до Кодексу добрих практик для українських ЗВО з урахуванням досвіду KRASP, к.ю.н., доц. Григорій Берченко (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Ректорська дискусія, обговорення проєкту та ухвалення Спільної резолюції.

  Спільна резолюція делегацій Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів ЗВО України (.pdf)  

  Stanowisko Wspólne Delegacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (.pdf)

• Доповідь проф. Єжи Возніцького: Вибрані положення Статуту Спілки ректорів закладів вищої омсвіти України та Статуту Конференції ректорів академічних шкіл Польщі: порівняльна характеристика з коментарем (wersja polska) (.pdf) (12.12.2023)