Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти (2018-2024)

                               Патронат                                                                                  Партнери                                                                           Головний партнер   

        

Назва Проєкту: Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти. 

Пріоритет: Удосконалення інституційного функціонування університетів.

Тривалість Проєкту: 2018 — 2024 рр.

Програма фінансування: за фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща. 

Цільова група: ректори, проректори закладів вищої освіти, а також експерти з питань врядування у вищій освіті.

Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» є офіційним учасником проєкту відповідно до Тристоронньої угоди про співпрацю та партнерство між Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі, ГО «Спілка рекотрів вищих навчальних закладів України»  і Фундацією польських ректорів та Додаток 1 до Угоди.

Інституційний координатор Проєкту: Варшавська політехніка.

Лідер Проєкту: професор Єжи Возніцький, Фундація польських рекотрів.

Програмний координатор Проєкту з польської сторони: Ірина Дегтярьова, Фундація польських ректорів.

Партнери Проєкту:

•   Конференція ректорів академічних шкіл Польщі (KRASP);

•   Фундація польських ректорів (FRP);

•   Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України».

Ідея Проєкту: Реалізація співпраці ректорів польських та українських закладів вищої освіти у сфері врядування (governance in HEIs), зокрема в питаннях удосконалення управління університетами, з урахуванням принципів і свобод академічної спільноти та з метою пошуку оптимального балансу між самоврядуванням та управлінням у вищій освіті, з використанням власного досвіду обох країн та міжнародної практики, а також результатів власних досліджень.

Мета Проєкту: Удосконалення засад управлінських процесів в університетах в обох країнах та підвищення компетенції одноосібних органів управління, зокрема ректорів та проректорів, у результаті реалізації низки конкретних ініціатив співпраці у вищій освіті між національними конференціями ректорів Польщі та України і Фундації польських ректорів.

Основні результати Проєкту:

1 етап – 1.08.2018 – 31.12.2018

•  Створення  польсько-української групи дослідників з числа науково-педагогічних працівників провідних університетів України та Польщі;

• Візит лідера Проєкту Єжи Возніцького (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 7-8 листопада 2018 р., Україна). Обговорення завдань та заходів в рамках Проєкту та плану його реалізації у 2019 році. 

2 етап – 1.01.2019 – 31.12.2019

   Підготовка базових рекомендацій для польсько-української групи дослідників (KRASP-FRP);

   Проведення досліджень на тему «Фінансування вищої освіти: нові законодавчі норми та механізми» в обох країнах;

  Засідання польсько-української групи дослідників (Познансьский університет ім. Адама Міцкевича, 14-16 березня 2019 р., Польща). Обробка результатів дослідження, підготовка висновків і матеріалів для ректорської дискусії;

• Участь делегації Спілки ректорів у польсько-українському ректорському семінарі та дискусії з питання фінансування вищої освіти за результатами дослідження, проведеного у 25-ти польських та 25-ти українських університетах  (Познансьский університет Адама Міцкевича, 1-4 квітня 2019 р., Польща);

•   Обговорення висновків семінару та дискусії ректорів. Підготовка пропозицій (KRASP-FRP);

   Проведення досліджень на тему «Рейтинги у стратегії розвитку університетів» в обох країнах;

• Засідання польсько-української групи дослідників (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19-21 вересня 2019 р., Україна). Обробка результатів дослідження, підготовка висновків і матеріалів для ректорської дискусії;

•  Участь делегації  Конференції ректорів академічних шкіл Польщі у польсько-українському ректорському семінарі та дискусії з питання ролі рейтингів у стратегії розвитку університетів за результатами дослідження, проведеного у 25-ти польських та 25-ти українських університетах (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 16 жовтня 2019 р., Україна);

   Візит лідера Проєкту Єжи Возніцького (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 13 грудня 2019 р., Україна). Підведення підсумків, формування пропозицій по реалізації Проєкту на 2020 рік.

3 етап – 1.01.2020 – 31.12.2020

  Експертний семінар «Евалюація якості наукової діяльності – польський досвід» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19-26 лютого 2020 р., Україна);

  Проведення дослідження особливостей статутів 10-ти польських і 10-ти українських закладів вищої освіти експертами по одному від кожної із сторін;

•  Спільна резолюція №3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» «Сфера врядування у вищій освіті – положення статутів закладів вищої освіти»:

  - Додаток 1 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Загальна інформація про Проєкт «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти»;

  - Додаток 2 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Висновки дослідження положень статутів обраних 10 закладів вищої освіти Польщі;

  - Додаток 3 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Висновки дослідження положень статутів обраних 10 закладів вищої освіти України на фоні законодавчих норм.

•  Онлайн Школа стратегічного управління у вищій освіті для ректорів/проректорів закладів вищої освіти України (цикл вебінарів):

 Стратегії розвитку закладів вищої освіти з урахуванням особливостей, повязаних із пандемією COVID-19 (29 жовтня 2020 р.);

 Університети та пандемія COVID-19: управління та якість освіти (5 листопада 2020 р.);

 Наукова досконалість (якість наукової діяльності) та її оцінювання, з урахуванням ситуації пандемії COVID-19 (12 листопада 2020 р.);

 Діяльність національної конференції ректорів під час пандемії (19 листопада 2020 р.);

4 етап – 1.01.2021 – 31.12.2021

Експертна діяльність і дослідження у сфері вищої освіти:

• Проведення дослідження щодо організації та функціонування докторських шкіл (нова модель, згідно з польським законодавством) – можливості імплементації в Україні (I квартал 2021 р.);

 Проведення порівняльного аналізу функціонування сектору знань в Україні та Польщі (завершення дослідження з питань врядування) (I-II квартал 2021 р.);

•  Підготовка презентацій та допоміжних матеріалів для експертних семінарів в Україні;

•  Діяльність Консультативної групи Проєкту (група експертів Конференції ректорів академічних шкіл Польщі).

Експертні семінари:

•  Вебінар на тему «Моделі докторських шкіл у польських університетах - перший досвід реформування», організований Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі та Спілкою ректорів України (21 квітня 2021 р.).

Перша сесія вебінару: презентації результатів дослідження нової моделі підготовки докторів філософії в Польщі, модератор Ірина Дегтярьова, PhD (Варшавська політехніка - Фундація польських ректорів):

♦  Зміна підходів і моделі підготовки докторів філософії на підставі Закону про вищу освіту і науку, Марчин Докович, PhD (Познаньський університет ім. Адама Міцкевича);

♦ Організаційно-управлінські моделі докторських шкіл у Польщі – результати аналізу статутів та регламентів докторських шкіл, Наталя Красневська (Фундація польських ректорів).

Друга сесія вебінару щодо моделей функціонування докторських шкіл у Польщі: панельна дискусії, модератор Евеліна Пабіянчик-Влазло, PhD (Лодзинська Політехніка). У дискусії взяли участь: проф. Габріела Бугла-Плосконська, проректор з навчальної діяльності Вроцлавського Університету; проф. Томаш Каліш, проректор зі справ студентів Вроцлавського Університету; проф. Маріуш Малиновський, проректор з науки Варшавської Політехніки та проф. Анджей Хожела, директор Інтердисциплінарної Краківської докторської школи (Польська академія наук - AGH Університет Науки та Технoлoгії).

•  Польсько-український семінар «Докторська підготовка та розвиток молодих учених у контексті кадрової політики польських та українських університетів» (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 28 вересня 2021 р., Україна). За участі делегації Конференції ректорів академічних шкіл Польщі, ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» та понад 60 учасників з числа ректорів, проректорів з науки, керівників підрозділів аспірантури і докторантури університетів України. 

Підсумковий захід по Проєкту: 

• Польсько-український форум ректорів (Варшавська Політехніка, 9 листопада 2021 р., Польща), реалізований Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі за участі делегації ректорів -  членів ГО  «Спілка ректорів закладів вищої освіти України».  

 Презентація монографії, виданої за результатами досліджень та заходів, проведених у рамках Проєкту (Варшавська політехніка - Фундація польських ректорів)

Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти. Монографія за результатами реалізації Проєкту MEіN–PW [колект.моногр.]/наук.ред. І. Дегтярьова, Є. Возніцький. – Варшава: Видавництво Варшавської Політехніки, 2021. – 359 с.

• Підписання Додатку 2 до Тристоронньої угоди про співпрацю та партнерство між Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі, Спілкою ректорів  закладів вищої освіти України  і Фундацією польських ректорів.

5 етап – 1.01.2022 – 31.12.2022

• Спільне онлайн засідання членів Президій Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів закладів вищої освіти України (24 березня 2022 р.). Внесення змін у план основних заходів по реалізації Проєкту в 2022 році у звязку з військовою агресією рф проти України. 

• Участь делегації Спілки ректорів закладів вищої освіти України в Урочистому Пленарному засіданні з нагоди 25-річчя Конференції ректорів академічних шкіл Польщі (KRASP) (9-11 червня 2022 р., Варшава, Польща).

Участь делегації Спілки ректорів закладів вищої освіти України у Конференції «XXVI Школа стратегічного менеджменту у вищій освіті» (10-13 липня 2022 р., Каліш, Польща).

Проведення дослідження польсько-української співпраці у сфері навчання студентів, обміну науковими кадрами у контексті збройної агресії рф проти України по два експерти від кожної із сторін.

Підсумковий захід по Проєкту:

Польсько-український форум ректорів, реалізований Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі за участі делегації Спілки ректорів закладів вищої освіти України (Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ, 16 листопада 2022 р., Польща).

Перша сесія: Презентація результатів дослідження  

  Польсько-українська співпраця у сфері навчання студентів та інших формах освіти, Марчин Докович, PhD (Познаньський університет ім. Адама Міцкевича) та к.соц.н. Лариса Колісник (Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка»);

  Польсько-українська співпраця у сфері обміну науковими кадрами, Томаш Єнджеєвський, PhD (Університет Миколи Коперника в Торуні) та проф. Олена Биковська (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

-  Підготовка аспірантів під час війни та підтримка польських універсистетівІрина Дегтярьова, PhD (Фундація польських ректорів).

Друга сесія: Ректорська дискусія та обговорення проєкту Спільної резолюції.

• Спільна резолюція делегації національних конференцій ректорів Польщі та України 

«Польсько-українська співпраця закладів вищої освіти у воєнний та післявоєнний період» (Люблін, 16 листопада 2022 р.).

• STANOWISKO WSPÓLNE DELEGACJI NARODOWYCH KONFERENCJI REKTORÓW POLSKI IUKRAINY

NT. POLSKO-UKRAIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W OKRESIE WOJENNYM I POWOJENNYM (Lublin, dnia 16 listopada 2022 r.).
 

6 етап – 1.01.2023 – 31.12.2023

•  Опрацювання  основних завдань у польсько-українському Проєкті на 2023 рік (I квартал 2023 р.);

• Створення  польсько-української групи дослідників з числа науково-педагогічних працівників провідних університетів України та Польщі (березень-квітень 2023 р.);

•  Проведення досліджень на тему: «Консолідація у вищій освіті: умови та добрі практики» (квітень-червень 2023 р.);

•  Підготовка презентацій та допоміжних матеріалів для експертного вебінару (червень-липень 2023 р.);

•  Експертний вебінар (11 липня 2023 р.)

Перша сесія: Презентації результатів дослідження  

♦ Міжвузівські горизонтальні структури в Польщі та країнах Європи – положення, рішення та ініциативи, проф. Томаш Каліш (Вроцлавський Університет) та д-р Марія Хулицька (Вроцлавський університет);

Друга сесія: Презентації результатів дослідження

♦ Консолідація в системі вищої освіти України – нормативно-правова база та досвід з урахуванням кращих світових практик,  Богдан Веселовський PhD  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та к.ю.н. Ліна Фоміна (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).